Walkthroughs

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | SWD
A Wizardry Enchantment
。.:*☆

Kaede x Yuzuki

Takeru x Rui

Asato x Mao


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Bakumatsu Shinsengumi
☆*:.。

Isami Kondo


Toshizo Hijikata


Soji Okita


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Be My Princess PARTY
。.:*☆

Wilfred A. Spencer


Keith Alford


Roberto Button


Glenn J. Casiraghi


Joshua Lieben


Edward Levaincios


Zain


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Beloved Nightmare
☆*:.。

Ryo Iwase


Soma Kujou


Hayato Takano


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Blaze! Love to the Top
。.:*☆

Arata Ichinose


Shinnosuke Tokura


Takuya Momose


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Broken Clock
☆*:.。

Leo x Satsuki


Serge x Yayoi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Cinderella Contract, The
。.:*☆

Rossiyskaya:
Yuri & Yelisei
Yuri's Sequel
If Yelisei


Flanelia:
Claude & Lugar
Claude's Sequel
If Lugar


Ingrays:
Cyril & Maynard
Cyril's Sequel
If Maynard


Turkiye:
Asena & Isuka
Asena's Sequel
If Isuka


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Cinderella TV
☆*:.。

Yuma Kuga


Leon Poker


Clive Felix


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Contract Marriage Plus
☆*:.。

Soji Shirogane


Ryo Kurosaki


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Dead or Love
☆*:.。

Eiji Sengoku


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Decoding Desire
☆*:.。

Yushin Kuze


Kento Orihama


Takamasa Isumi


Kanade Akutagawa★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Ephemeral Dreams, Eternal Love
☆*:.。

Asagi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Feral Boyfriend
。.:*☆

Yuki Kamitani


Kaoru Kozuka


Keisuke Udo


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Forbidden Love
(No Longer Available)

☆*:.。

Click Here for Info


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Guardian Deity
。.:*☆

En


Botan & Ayame


Nagi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Ikemen Cafe
☆*:.。

Ryo Kiryu


Souta Shinohara x


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Ikémen Sengoku
。.:*☆

Oda Nobunaga


Sanada Yukimura


Date Masamune


Tokugawa Ieyasu


Toyotomi Hideyoshi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Illegal Romance
(No Longer Available)

☆*:.。

Click Here for Info


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


It’s Our Secret
(No Longer Available)

☆*:.。

Click Here for Info


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Liar!
☆*:.。

Uncover the Truth:
Liars Route
Moving Forward in Life & Love
A Male Harem for Xmas
Flirt Time


Lovers Route:
Haruichi Mamiya
Kazumi Kagami
Azusa Kurono
Sotaro Shiga
Itaru Yuikawa


Office Deception:
Liars Route
Flirt Time


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Lotte’s Forest
。.:*☆

Licht


Orkan


Schwarz


Ubel


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Complex
。.:*☆

Shun Nanakubo


Mokoto Takatoohara


Yousuke Ina


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Ice Rink
☆*:.。

Seiji  Kamiya


Kisara Izumi


Hayato Misumi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Legend of Sengoku
。.:*☆

Nobunaga Oda


Masamune Date


Mitsuhide Akechi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Never Dies
☆*:.。

Lin Chong


Li Jun


Wu Yong


Shi Jin


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Pandemonium
。.:*☆

Kurama Tengo


Tamamomae


Shuten-doji


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Lust in Terror Manor
☆*:.。

Hayato Natsukawa


Rui Akizuki


Naoto Fuyuno


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Midnight Cinderella
。.:*☆

Giles Christophe x Giles Ever After


Alyn Crawford  x  Alyn Ever After


Louis Howard  x  Louis Ever After


Leo Crawford  x  Leo Crawford Ever After


Byron Wagner  x  Byron Ever After


Nico Meier


Sid


Robert Branche


Albert Burckhardt


Rayvis Harneit


Midnight Cinderella Campaign


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Mistress Contract
(No Longer Available)

☆*:.。

Click Here for Info


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Alice Romance
。.:*☆

Yukito Hayami


Kanata Andoh


Kei Hasegawa


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Monster's First Love
。.:*☆

Ibuki Arayama


Ashille Sahin


King


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Boss is Too Hot and Wild!
☆*:.。

Akito Kurosaki


Kaoru Kuryu


Ryoji Kaji


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Forged Wedding PARTY
。.:*☆

Yamato Kougami:

Season 1
Season 2
-His Feelings- 


Ren Shibasaki:
Season 1
Season 2


Takamasa Saeki:
Season 1
Season 2
-His Feelings-


Takao Maruyama:
Season 1
Season 2
-His Feelings-


Kunihiko Aikawa:
Season 1
Season 2


Yuta Kajima:
Season 1
Season 2


Akito Kakiuchi:
Season 1
Season 2


Haruka Utsunomiya:
Season 1


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Mystic Messenger
☆*:.。

Common Route (Days 1 - 4)


Deep Story - Common Route (Days 1 - 4)


Emails


[Zen] Hyun Ryu x


[Jaehee] Jaehee Kang x


[Jumin] Jumin Han x


[707] Luciel Choi


[Yoosung] Yoosung Kim x


x. [EVENT] Christmas Special 2016 .x
x. Zen x
x. Jumin x
x. Jaehee x
x. Yoosung x
x. 707 x


x. [EVENT] April Fool's DLC 2017 .x


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Mystic Romance ~ Under the Red Moon
。.:*☆

Rucia


Levi


Khaim x


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Samurai Romance
☆*:.。

Ryoma Sakamoto


Izo Okada x


Shinsaku Takasugi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Superstar Boyfriend
。.:*☆

Kanata Ichijima


Ritsu Igarashi


Ibuki Yurino


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Sweet Proposal
☆*:.。

Todo Masaya:
Season 1
Season 2


Sakura Ryoichi


Mitsui Keita


Seo Eishi


Tsukishima Takeru


Tokito Shinya


Yuki Uchida


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Nexus Code
。.:*☆

Chigaya x Natsume


Kei x Zakuro


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Office Lover
。.:*☆

Kitazawa Omi:
Seaseon 1
Season 2 Intro
Season 2


Shiraishi Anri


Kagaya Go


Togu Koichiro Season 2


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Office Lover 2
☆*:.。

Kakeru Yamagata


Kennichiro Kamijo


Kei Shinomiya


Haruto Natsume


Ritsu Tachibana


Akiyoshi Kousei


Yuusuke Minami


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Once Upon a Fairy Love Tale
。.:*☆

Leonhardt


Luca


Albert


Kite


Silvio


Ferris


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Oriental Bride of the Emperor
☆*:.。

Ji Cangming


Guo Liyao


Cai Liyue


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Prince of the Resort
。.:*☆

Albert Rhondhurd


Lavi Olfa Ibn Almaz


Tomoomi Sakuraba


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Princess of the Moon
☆*:.。

Alph


Rudy


Seraphino


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Princess To Be
。.:*☆

Alex Rhondhurd


Dennis Sakuraba


Luca Lindberg


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Psychixx
(No Longer Available)

☆*:.。

Click Here for Info


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Rental Boyfriends
。.:*☆

Aito Hozumi


Takeomi Shiina


Taisuke Nadauchi


Etsuya Tomihara


Haruka Doujima


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Romantic Diary
☆*:.。

Main Story


Date Events


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Royal Midnight Kiss
。.:*☆

Edward


Rene


Asim


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Samurai Love Ballad PARTY
☆*:.。

Nobunaga Oda:
Act 1
Act 2


Mitsuhide Akechi:
Act 1
Act 2


Sanada Yukimura


Saizo Kirigakure


Masamune Date


Kojuro Katakura


Toyotomi Hideyoshi


Maeda Toshiie


Ieyasu Tokugawa


Mitsunari Ishida


Takeda Shingen


Uesugi Kenshin


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Samurai Night Romance
。.:*☆

Nobunaga Oda


Ieyasu Tokugawa


Masamune Date


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sealed with a Kiss
☆*:.。

Kyle


Albert


Shion


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Secrets in Spade
。.:*☆

Haruma Fujisaki


Kazuki Kurashima


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sengoku Love
。.:*☆

Masamune Date


Sanada Yukimura


Hanzo Hattori


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Seven Hotties, All My Husbands
☆*:.。

Ayato Kamishiro


Shizuki Tojo


Tsubasa Suo


Taiga Kirisame


Soichiro Tachibana


Toya & Haruto Kagurazaka


Celis Valentine


Gaia Ijuin


Keita Sakurai


His Room


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Several Shades of Sadism
。.:*☆

Chiaki Kira


Toma Kira


Minami Kira


Mei Tarantino


Rei Shindo


Shizuka Kira


Murayama x


Alan Mason x


Kokonoe x


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sleepless Cinderella PARTY
☆*:.。

Yuzuki Kitaoji:
Season 1
Season 2


Ryoichi Hirose:
Season 1
Season 2


Noel Aijima:
Season 1
Season 2 x


Mirai Kageyama:
Season 1
Season 2 x


Satsuki Kitaoji:
Season 1
Season 2


Chihaya Koda:
Season 1
Season 2 x


Hibiki Shiina:
Season 1
Season 2 x


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sports Cub BF
。.:*☆

Kaido Haruma


Kusunoki Nozomi


Hina Youta


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sweet Scandal Return
☆*:.。

Misato Yusuke


Horai Itsuki


Amasawa Kaito


Suwa Shinobu


Yoshioka Shintaro


Shii Masato


Naoya Yamato


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Vampire Boyfriend
。.:*☆

Kiyosumi x Rin


Tamaki x Mitsumi


Tatsumi x Shiki


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Vampire Love
☆*:.。

Ren Kosaka


Akira Hatakeyama


Shion


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Yaoi Ooku: Distorted Love
。.:*☆

Kasuga


Oman


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Shall We Date?: Angel or Devil +
☆*:.。

Latis


Diaval


Ruvel


Raug


Reiner


Feyril


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Blood in Roses +
。.:*☆

Alfred


Rupert


Jack


Daniel


Raymond


Humphrey


Dominik


Cedric


Spade


Edgar


Lionel


Gordon


Ioannis


Finn


Rogan★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Destiny Ninja
☆*:.。

Enya


Hyuga


Hattori Hanzo Kazemasa


Hyosuke


Sohma


Mizuki


Benkei Musashibo


Yoshitsune of Minamoto


Goyo


Noritsune


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Destiny Ninja 2+
。.:*☆

Kaito:
Season 1
Season 2


Kikyo:
Season 1
Season 2 x


Shiroya:
Season 1
Season 2 x


Rindoh:
Season 1
Season 2 x


Ran:
Season 1
Season 2 x


Ayu:
Seaon 1
Season 2


Fuyukiku:
Season 1

Season 2 x


Yayoi:
Season 1
Season 2


Ibuki


Akira


Yoshimasa


Mitsuru


Kila


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Guard Me, Sherlock!
☆*:.。

Sherlock Holmes:
Season 1
Season 2


John H. Watson:
Season 1
Season 2


James Moriarty:
Season 1
Season 2


Mycroft Holmes


Mikah Hudson


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Lost Alice
。.:*☆

Kyle Knock


Joker Braker


Luke Estheim


Owen Chester


Sidd Rex


Chronus Carlyle


Ace Spade


Neil Mirror

Spinner of Tales


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Lost Island +
☆*:.。

Ryo Tsuzuki


Ren Nishimura


Lionel Saito


Ichiro Sakaki


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Love Tangle
。.:*☆

Ryan Gray & Cody Gray


Miguel Hernandez & Nolan Zarek


Naoki Hozumi & Carlo Mazza


Timo Salminen & Paul Morgan


Andrea Lee & Henrik K


Carter Harris & Oliver Cowell

Dean Prince & Wylder Kelly

Lumiere Rousseau & Yangzi Sun


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Magic Sword +
☆*:.。

Ethan


Ray


Estel


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Modern Cinderella
。.:*☆

Simon


Nicolas


Zack


Rudolf


Robert


Patrick

Pablo

Chris


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Moe! Ninja Girls

☆*:.。

Click Here


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Mononoke Kiss +
。.:*☆

Enojo


Raizo


Hajime


Hikobane


Ryuzaburo


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: My Fairy Tales +
☆*:.。

Cindo


Seanwhite


Ocean


Thumbelina


Gretel


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: My Sweet Prince +
。.:*☆

Lambert


Chezem


Nagit


Alvah


Jun


Melchiorre


Ivan


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Niflheim +
☆*:.。

Orlando


J.J.


Philippe


Jean


Pale Ghost


Victor


Skeletiano


Leo


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Ninja Assassin +
。.:*☆

Soji


Aoi


Sion


Wakasa


Natsume


Hotaka


Ichika


Kinshiro


Willem


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Ninja Love +
☆*:.。

Saizo Kirigakure


Goemon Ishikawa


Kotaro Fuma


Sasuke Sarutobi


Nobunaga Oda


Musashi Miyamoto


Munenori Yagyu


Hanzo Hattori


Rennoshin


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Ninja Shadow

。.:*☆

Ukyo


Eduard


Asagi:

Season 1
-Blissfully Yours-


Yuzuki


Ritsu


Kagura


Shintaro


Makoto
Season 1
-Blissfully Yours-


Toru


Tsubaki


Hijikata


Okita

Sakomoto


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Oz +
☆*:.。

Crowlie


Leonardo


Heartmann


Oz


Wesley


Solomon


Norton


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Scarlet Fate +
。.:*☆

Akifusa Oki


Gentoka


Kuso-No-Mikoto


Kodonomae


Furutsugu


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: We the Girls +
☆*:.。

Little Mermaid


Snow White


Aladdin


Rapunzel


Frog King


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Wizardess Heart +
。.:*☆

Elias Goldstein


Luca Orlem


Yukiya Reizen


Klaus Goldstein


Randy March


Azusa Kuze


Joel Crawford


Vincent Knight


Leon


Cerim Leaido


Guy Brighton


Glenn Qing


Leslie Rosenblade


Sigurd Curtis


Mel Glovers

Klaus Goldstein -The Sequel-


Yukiya Reizen -The Sequel-


Vincent Knight -The Sequel-


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★