$type=ticker$cols=4

$type=slider$meta=0$snip=0$rm=0

Walkthroughs

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | SWD
A.I. - A New Kind of Love
☆*:.。

Yosuke Asano

Roy

Kenji Sanada

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


A Wizardry Enchantment
。.:*☆

Kaede x Yuzuki

Takeru x Rui

Asato x Mao

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


A World With(out) You
。.:*☆

Kotaro Kamiyama

Saku Fukazawa

Kento Miyoshi (Coming Soon)

Kiyohiro Amemiya (Coming Soon)


Bakumatsu Shinsengumi
☆*:.。

Isami Kondo

Toshizo Hijikata

Soji Okita

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Be My Princess PARTY
。.:*☆

Wilfred A. Spencer

Keith Alford

Roberto Button

Glenn J. Casiraghi

Joshua Lieben

Edward Levaincios

Zain

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Beloved Nightmare
☆*:.。

Ryo Iwase

Soma Kujou

Hayato Takano

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Blaze! Love to the Top
。.:*☆

Arata Ichinose

Shinnosuke Tokura

Takuya Momose

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Blood Domination
。.:*☆

Izayoi x Uzuki

Chihaya x Takamine

Gingetsu x Kasumi

Narumi x Mizuho

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Broken Clock
☆*:.。

Leo x Satsuki

Serge x Yayoi

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Cinderella Contract, The
。.:*☆

Rossiyskaya:
Yuri & Yelisei
Yuri's Sequel
If Yelisei

Flanelia:
Claude & Lugar
Claude's Sequel
If Lugar

Alitia:
Victor
Victor’s Sequel
Serge

Ingrays:
Cyril & Maynard
Cyril's Sequel
If Maynard

Turkiye:
Asena & Isuka
Asena's Sequel
If Isuka

Egypshka:
Kyle

Xian:
Ren

Manica:
Andrea

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★

Cinderella Phenomenon
☆*:.。

Fritz

Rod

Waltz

Rumpel

Karma

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Cinderella TV
☆*:.。

Yuma Kuga

Leon Poker

Clive Felix

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Contract Marriage Plus
☆*:.。

Soji Shirogane

Ryo Kurosaki

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Dangerous Fellows
。.:*☆

Ethan, Lawrence, Harry, Zion & Eugene

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Dead or Alive
☆*:.。

Eiji Sengoku

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Decoding Desire
☆*:.。

Yushin Kuze

Kento Orihama

Takamasa Isumi

Kanade Akutagawa

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Destined to Love
。.:*☆

Toshizo Hijikata

Kogoro Katsura

Saito Hajime

Ryoma Sakamoto

Kyo Shinomiya

Yoshinobu "Keiki" Tokugawa

Soji Okita

Haru-Akira "Kirisato"

Shinsaku Takasugi

Susumu Yamazaki

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Ephemeral Dreams, Eternal Love
☆*:.。

Asagi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Feral Boyfriend
。.:*☆

Yuki Kamitani

Kaoru Kozuka

Keisuke Udo


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


First Lady Diaries
。.:*☆

Souji Kurosawa

Yuuya Touno

Dean F. Irving

Midori Kyoizumi

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


First Page of Love
。.:*☆

Notice

Lemnas

Eniweah

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Forbidden Love
(No Longer Available)

☆*:.。

Click Here for Info

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Guardian Deity
。.:*☆

En

Botan & Ayame

Nagi


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Hanayome
☆*:.。

Itsuki Kanamura

Yamato Mitsurugi

Tatsuki Kanamura

Tokito Tsukina

Kaname Yomoda

Iori Kitami

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Ikemen Cafe
☆*:.。

Ryo Kiryu

Souta Shinohara (Coming Soon)


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Ikémen Revolution
。.:*☆

Lancelot Kingsley

Jonah Clemence

Ray Blackwell

Fenrir Godspeed

Edgar Bright

Sirius Oswald

Loki Genetta

Kyle Ash

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Ikémen Sengoku
。.:*☆

Oda Nobunaga

Sanada Yukimura

Date Masamune

Tokugawa Ieyasu

Toyotomi Hideyoshi

Takeda Shingen

Uesugi Kenshin

Ishida Mitsunari

Sarutobi Sasuke

Kennyo (Coming Soon)

Mitsuhide Akechi (Coming Soon)

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★

Ikémen Vampire
。.:*☆

Leonardo da Vinci

Wolfgang Amadeus Mozart

Napoleon Bonaparte

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Illegal Romance
(No Longer Available)
☆*:.。

Click Here for Info

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


It’s Our Secret
(No Longer Available)
☆*:.。

Click Here for Info

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Legendary Love Story
☆*:.。

Carlo

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Office Deception:
Liars Route
Flirt Time

Scheming Socialites:
Liars Route
Flirt Time

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Lotte’s Forest
。.:*☆

Licht

Orkan

Schwarz

Ubel

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Complex
。.:*☆

Shun Nanakubo

Mokoto Takatoohara

Yousuke Ina

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Ice Rink
☆*:.。

Seiji  Kamiya

Kisara Izumi

Hayato Misumi

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Never Dies
☆*:.。

Lin Chong

Li Jun

Wu Yong

Shi Jin

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Love Pandemonium
。.:*☆

Kurama Tengo

Tamamomae

Shuten-doji

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Lust in Terror Manor
☆*:.。

Hayato Natsukawa

Rui Akizuki

Naoto Fuyuno

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★
Rayvis Harneit

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Mistress Contract
(No Longer Available)
☆*:.。

Click Here for Info

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Monster's First Love
。.:*☆

Ibuki Arayama

Ashille Sahin

King

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Alice Romance
。.:*☆

Yukito Hayami

Kanata Andoh

Kei Hasegawa

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Boss is Too Hot and Wild!
☆*:.。

Akito Kurosaki

Kaoru Kuryu

Ryoji Kaji


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Forged Wedding PARTY
。.:*☆

Yamato Kougami:
Season 1
Season 2
-His Feelings- 

Ren Shibasaki:
Season 1
Season 2

Takamasa Saeki:
Season 1
Season 2
-His Feelings-

Takao Maruyama:
Season 1
Season 2
-His Feelings-

Kunihiko Aikawa:
Season 1
Season 2

Yuta Kajima:
Season 1
Season 2

Akito Kakiuchi:
Season 1
Season 2

Haruka Utsunomiya:
Season 1

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Mystic Romance: Under the Red Moon / Nightmare Harem
(Nightmare Harem is an updated version)
。.:*☆

Rucia (Nightmare Harem: Rucia)

Levi

Khaim

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Samurai Romance
☆*:.。

Ryoma Sakamoto

Izo Okada (Coming soon)

Shinsaku Takasugi

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Superstar Boyfriend
。.:*☆

Kanata Ichijima

Ritsu Igarashi

Ibuki Yurino

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


My Sweet Proposal
☆*:.。

Todo Masaya:
Season 1
Season 2

Sakura Ryoichi

Mitsui Keita

Seo Eishi

Tsukishima Takeru

Tokito Shinya

Yuki Uchida

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Mystery at the Movie Club
。.:*☆

Masaki Igami

Takumi Saiki

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Mystic Land of Tales, The
☆*:.。

Chester x Allis

Sukuto x Sora

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Mystic Messenger
☆*:.。

Common Route (Days 1 - 4)

Deep Story - Common Route (Days 1 - 4)

Emails

[Zen] Hyun Ryu (Coming soon)

[Jaehee] Jaehee Kang (Coming soon)

[Jumin] Jumin Han (Coming soon)

[707] Luciel Choi

[Yoosung] Yoosung Kim (Coming soon)

x. [EVENT] Christmas Special 2016 .x
x. Zen (Coming soon)
x. Jumin (Coming soon)
x. Jaehee (Coming soon)
x. Yoosung (Coming soon)
x. 707 (Coming soon)

x. [EVENT] April Fool's DLC 2017 .x

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Nexus Code
。.:*☆

Chigaya x Natsume

Kei x Zakuro

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Office Lover 2
☆*:.。

Kakeru Yamagata

Kennichiro Kamijo

Kei Shinomiya

Haruto Natsume

Ritsu Tachibana

Akiyoshi Kousei

Yuusuke Minami

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Once Upon a Fairy Love Tale
。.:*☆

Leonhardt

Luca

Albert

Kite

Silvio

Ferris

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Oriental Bride of the Emperor
☆*:.。

Ji Cangming

Guo Liyao

Cai Liyue

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Prince of the Resort
。.:*☆

Albert Rhondhurd

Lavi Olfa Ibn Almaz

Tomoomi Sakuraba

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Princess of the Moon ~Ultimate~
☆*:.。

Alph

Rudy

Seraphino

Dean

Cyril

Marius

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Princess To Be
。.:*☆

Alex Rhondhurd

Dennis Sakuraba

Luca Lindberg

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Psychixx
(No Longer Available)
☆*:.。

Click Here for Info

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★
★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Romantic Diary
☆*:.。

Main Story

Date Events

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Royal Midnight Kiss
。.:*☆

Edward

Rene

Asim

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Samurai Love Ballad PARTY
☆*:.。

Nobunaga Oda:
Act 1
Act 2

Mitsuhide Akechi:
Act 1
Act 2

Yukimura Sanada:
Act 1
Act 2

Saizo Kirigakure

Masamune Date:
Act 1
Act 2

Kojuro Katakura:
Act 1
Act 2

Toyotomi Hideyoshi

Maeda Toshiie

Ieyasu Tokugawa

Mitsunari Ishida

Takeda Shingen

Uesugi Kenshin

Date Shigezane

Fujibayashi Sakuya

Sarutobi Sasuke

Fujibayashi Genya

Hattori Hanzo

Narukami Kyoichiro

Hotaro Kirigakure

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Samurai Night Romance
。.:*☆

Nobunaga Oda

Ieyasu Tokugawa

Masamune Date

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sealed with a Kiss Re
☆*:.。

Kyle

Albert

Shion

Mardin

Lunadir (Coming Soon)

Seth (Coming Soon)

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Secrets in Spade
。.:*☆

Haruma Fujisaki

Kazuki Kurashima

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sengoku Love
。.:*☆

Masamune Date

Sanada Yukimura

Hanzo Hattori

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Seven Hotties, All My Husbands
☆*:.。

Ayato Kamishiro (Sequel)

Shizuki Tojo

Tsubasa Suo (Sequel)

Taiga Kirisame (Sequel)

Soichiro Tachibana (Sequel)

Toya & Haruto Kagurazaka

Celis Valentine

Gaia Ijuin (Sequel)

Keita Sakurai

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Several Shades of Sadism
。.:*☆

Chiaki Kira (Sequel)


Toma Kira

Minami Kira (Sequel)

Mei Tarantino

Rei Shindo

Shizuka Kira

Rintaro Murayama

Alan Mason

Naoki Kokonoe

Roy Mason (Coming soon)

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sleepless Cinderella PARTY
☆*:.。

Yuzuki Kitaoji:
Season 1
Season 2

Ryoichi Hirose:
Season 1
Season 2

Satsuki Kitaoji:
Season 1
Season 2

Chihaya Koda

Hibiki Shiina

Noel Aijima

Mirai Kageyama

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sports Cub BF
。.:*☆

Kaido Haruma

Kusunoki Nozomi

Hino Youta

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Sweet Scandal Return
☆*:.。

Misato Yusuke

Horai Itsuki

Amasawa Kaito

Suwa Shinobu

Yoshioka Shintaro

Shii Masato

Naoya Yamato

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Tekikare
☆*:.。

Oga Baselt x Yury Beltot

Cain Langridge x Ikumi Stark

Eric Etienne Charles x Kazusa Cleves

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


The Fateful Saint's Love
☆*:.。

Cecil

Ernest

Lamcelot Fon Eberwain

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Together In The Sky
☆*:.。

Cincy

Chris

Ruphon

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Vampire Boyfriend
。.:*☆

Kiyosumi x Rin

Tamaki x Mitsumi

Tatsumi x Shiki

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Vampire Love
☆*:.。

Ren Kosaka

Akira Hatakeyama

Shion

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Wicked Wolves

。.:*☆

Ruka Jinuji

Toga Leed

Ibuki Mitsumine

Ivan Carles

Arthur Langley

Louis Farinelli

Gekka Kamitani (Coming Soon)

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Yaoi Ooku: Distorted Love

。.:*☆

Kasuga

Oman

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★Shall We Date?: Angel or Devil +
☆*:.。

Latis

Diaval

Ruvel

Raug

Reiner

Feyril

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Blood in Roses +
。.:*☆

Alfred

Rupert

Jack

Daniel

Raymond

Humphrey

Dominik

Cedric

Spade

Edgar

Lionel

Gordon

Ioannis

Finn

Rogan

Michalis

Cecil

Gerard

Rosario

Zephyr

Bridget

Bradley

Sascha

Shiki

Vance


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Destiny Ninja
☆*:.。

Enya

Hyuga

Hattori Hanzo Kazemasa

Hyosuke

Sohma

Mizuki

Benkei Musashibo

Yoshitsune of Minamoto

Goyo

Noritsune

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Destiny Ninja 2+
。.:*☆

Season 1
Kaito (The Sequel)

Kikyo

Shiroya

Rindoh

Ran

Ayu (The Sequel)

Fuyukiku

Yayoi (The Sequel)

Season 2
Ibuki

Akira

Yoshimasa

Mitsuru

Kila

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Guard Me, Sherlock!+
☆*:.。

Sherlock Holmes:
Season 1
Season 2

John H. Watson:
Season 1
Season 2

James Moriarty:
Season 1
Season 2

Mycroft Holmes

Mikah Hudson

Sebastian Moran

Jack Stillman

George Lestrade

Henry Jekyll

Edward Hyde

Jeremy Cassel

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Lost Alice+
。.:*☆

The Episode of Spinner of Tales
Kyle Knock
Joker Braze
Luke Estheim

The Episode of Timekeeper
Owen Chester
Sidd Rex
Chronus Carlyle

The Episode of The Kingdom of Playing Cards
Ace Spade
Neil Mirror
Spinner of Tales

The Episode of The Grimm
Red Huber
Hansel Bernet
Sieghard Grimm

The Episode of The Underground City
Fredrick Grey
Aldo Bardi
Dino Bardi

The Episode of Another Alice
Gilbert Rance
Darius Rosenberg
Allen Blood

The Dream of the Red King
Theophilus Arkwright
Wayne Blouse
Eugene Wainwright

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Lost Island+
☆*:.。

Ryo Tsuzuki

Ren Nishimura

Lionel Saito

Ichiro Sakaki

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Love Tangle+
。.:*☆

Ryan Gray & Cody Gray

Miguel Hernandez & Nolan Zarek

Naoki Hozumi & Carlo Mazza

Timo Salminen & Paul Morgan

Andrea Lee & Henrik K

Carter Harris & Oliver Cowell

Dean Prince & Wylder Kelly

Lumiere Rousseau & Yangzi Sun

Ike Barnes & Moses Jackson

Earl & Celina

Valentin Blom & Lex Caraballo

Silvan Glanzschmidt & Jonas Klukas

Ivy Attwood & William Moss

Maxim Morozoff & Alexey Morozoff

Yamato Uzuki & Angelo de Ponte

Rami Zaza & Cornelius Cruz

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Magic Sword+
☆*:.。

Ethan

Ray

Estel

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Modern Cinderella+
。.:*☆

Simon

Nicolas

Zack

Rudolf

Robert

Patrick

Pablo Sanchez

Chris Armstrong

Jacob Taylor

Keith Elliot

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Moe! Ninja Girls+
☆*:.。

Linked two different sites who tried to help us with the walkthroughs (none of us were too enthusiastic about the game)

Story Walkthroughs


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Mononoke Kiss +
。.:*☆

Enojo

Raizo

Hajime

Hikobane

Ryuzaburo

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: My Fairy Tales+
☆*:.。

Cindo

Seanwhite

Ocean

Thumbelina

Gretel

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: My Sweet Prince+
。.:*☆

Lambert

Chezem

Nagit

Alvah

Jun

Melchiorre

Ivan

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Niflheim+
☆*:.。

Orlando

J.J.

Philippe

Jean

Pale Ghost

Victor

Skeletiano

Leo

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Ninja Assassin+
。.:*☆

Soji

Aoi

Sion

Wakasa

Natsume

Hotaka

Ichika

Kinshiro

Willem

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Ninja Love+
☆*:.。

Saizo Kirigakure

Goemon Ishikawa

Kotaro Fuma

Sasuke Sarutobi

Nobunaga Oda

Musashi Miyamoto

Munenori Yagyu

Hanzo Hattori

Rennoshin

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Ninja Shadow+
。.:*☆

The Revenge on The Evil
Ukyo
Eduard
Asagi (The Sequel: Blissfully Yours)

The Truth of Nagasaki
Yuzuki
Ritsu
Kagura

The Hidden Story of Nagasaki
Shintaro
Makoto Nakagawa (The Sequel: Blissfully Yours)
Toru Nakagawa

Coming of The New Age
Tsubaki Kusonoki
Toshi Hijikata
Soshiro Okita
Zeyo Sakamoto
Nobuyoshi Tokugawa

Unfolding The Past
Kunihiro Matsudaira
Yoshiyuki Shingu
Sanosuke Sarutobi

Creeping Shadow
Seiya
Toya
Cerberus

Entwined Speculations
Seiji
Haku
Griffon

The Truth Revealed
Hades
Gin Shinonome

Blood-stained Wishes
Hayato

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Oz+
☆*:.。

Crowlie

Leonardo

Heartmann

Oz

Wesley

Solomon

Norton

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Scarlet Fate+
。.:*☆

Akifusa Oki

Gentoka

Kuso-No-Mikoto

Kodonomae

Furutsugu

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: We the Girls+
☆*:.。

Little Mermaid

Snow White

Aladdin

Rapunzel

Frog King

Sleeping Beauty

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★


Shall We Date?: Wizardess Heart+
。.:*☆

The Tower of Sorrow
Elias Goldstein (The Sequel)
Luca Orlem
Yukiya Reizen (The Sequel)

The Spring of Unicorns
Klaus Goldstein (The Sequel)
Randy March (The Sequel)
Azusa Kuze

The King of Fairies
Joel Crawford
Vincent Knight (The Sequel)
Leon


The Princess of Crystal
Cerim Leaido
Guy Brighton
Glenn Qing

The Sol Maiden
Leslie Rosenblade
Sigurd Curtis
Mel Glovers

The Labyrinth & The Cursed Prince
Zeus Brundle
Klaus Goldstein -The Absolute Perfection-
Hiro Tachibana

The Poetry - The Beginning & The End
Alfonse Goldstein
Ceasar Raphael
Lucious Duller

The Sword of The Queen
Hugo Peers
Hisoka Hakagure
Willem V. Rembrandt

The Phantom Thief & the Tower of Memories
Nox Noir
Rex Blanc
Gray


★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★

COMMENTS

BLOGGER: 201
 1. Hii Zenri :D!! I stumbled upon your blog about a week ago and I just wanna say thank you for doing this it. You did a good job making everything so clear and simple to understand. To be honest your blog is my go to walkthrough!! :) There's not a chapter or scenario choice I would pick with without looking at your walkthrough first. :x Anyhoooo! I also wanted to let you know that Shall we date?: Angel or Devil came out with a new character, Feyril.

  -Ariel~♥♪

  ReplyDelete
 2. New game Shall we date? Guilty Alice is noq availabale, pls make walkthrough, Zen! Hurry up pls!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm sorry I only do free otome games. Since that one is a paid version I'm afraid I won't be doing a walkthrough on it.

   Delete
 3. Could you do one for dear my mononoke sacrifice???..

  ReplyDelete
 4. The new game Shall We Date Wizardess Heart is now available, have you read that, Zenri?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Id also like to know about that one. ..

   Delete
  2. If anyone need answer , just ask me :">
   1st question: Garnet
   2nd question: Well, whatever

   Ps: sorry, i can't remember what chapter it is

   Delete
 5. Make fr: Eiza
  I have 2 pic, do u want to see it? I'll send for u Zenri
  Ah, by the way, it can't save photo like other SWD game, so i took it, hope u enjoy

  ReplyDelete
 6. Will there be a walkthrough for Luca Orlem soon for Wizardess Heart? I only see one for Elias & Yukiya :(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ah sorry um usually jillrosa would do the 3rd guy I don't do but at the moment she's taking a hiatus from SWD games, unless there's someone out there willing to help me with his answers then there won't be one up for his for a while D: sorry!

   Delete
 7. Next question is hide him (2nd answer , sorry i don't remember exactly )
  PS: have u see my pic i sent u Zenri

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yush I got it :3 Thank you btw
   Let me just finish updating a couple more of the walkthrough and then I'll post it up

   Delete
 8. Hey, I heard you only play free games but don't you have to pay for voltages' games?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yep that's true and voltage indeed mostly has paid version but they've released at the moment 2 free version: My Forged Wedding Party & Be My Princess Party.

   Delete
 9. I can't see shall we date: Wizardess heart's Klaus Goldstein walkthrough section in ur blog yet, so I'll put down the answer that I know here:

  Ep 1.3
  Bunnies are cute! (Intimacy +7)
  No it doesn't! (Intimacy +1)

  Ep 1.4
  He's awful. (Intimacy +1)
  He could be right.....(intimacy +7)

  I don't know which section to post at is the best.... i happened to put this down in Yukiya section but feels kinda weird....so i post in here as well....hope this helps ><

  By PinkyDolphen

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lol thanks again! You can post it anywhere as long as its in the wizardess related pages or here and i will see them :3

   Delete
 10. For 1-3 fir Klaus wizardess+ its
  "Bunnies are cute" +7
  "No they do not" +1

  ReplyDelete
  Replies
  1. And for the next one its
   (He's awful) +1
   (He could be right...) +7

   Delete
  2. For the 3rd one its
   (Yell back!) +7
   (Stay calm.) +1

   Delete
 11. Chapter 1.8
  -I'll slay you with that knife if you come any closer to me - moonbeam +5
  -anyways, why are you wearing a ribbon? - sunlight +5

  ReplyDelete
 12. Shall we date?: Blood in roses
  Rupert's route
  Chp 1-2
  -Rupert (moonbeam +5, sunlight +2)
  -I don't love either one (sunlight +5, moonbeam +2)
  Chp 1-6
  -Tell Rupert to stop (sunlight +5, moonbeam +2)
  -Cling onto Rupert (moonbeam +5, sunlight +2)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Do you have anymore of those? I'm doing that route so I'd kinda like to know! Thanks~ Xaira :3

   Delete
 13. Hi ZenRi! Could you please do a walkthrough on [forbidden love (Mike's NEW 2nd story)] ?? If you don't mind ... please ... ^_^
  thank you very much !!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I've actually finished it already but I forgot to publish it and was on my draft ahaha sorry about that. It's up now~ Thanks for the reminder xP

   Delete
  2. Ahahaha !!!! No problem ^_^
   And also, thank you sooo muuucccchhhh !!!!!! >////<

   Delete
 14. Wizardess: Randy:
  Day 1-3 :
  Isn't it cruel?
  He seems to be eager about his study. (+7)

  ReplyDelete
 15. Forbidden Love:
  Roberts Birthday story
  Chapter 1 scene 2: I chose answer don't tease and I got 10 love points
  Chapter 1 scene 5: I chose answer the truth is and I got 50 love points

  ReplyDelete
 16. Chapter 2 scene 3 I chose I thank you misunderstand and I got 50 love points
  Chapter 2 scene (can't remember if it was 5 or 6) I chose I'm sorry and I got 10 love points

  ReplyDelete
 17. Chapter 3 scene 2 I chose I try to conceal my face and I got 30 love points
  Chapter 3 scene 5 I chose I don't know what else to say and I got 10 love points

  ReplyDelete
 18. Chapter 4 scene 3 I chose can you take some time off and I got 10 love points
  Chapter 4 scene 5 I chose I can't believe it and I got 50 love points

  ReplyDelete
 19. Chapter 5 scene 2 I chose touch his cheek and I got 50 love points
  Chapter 5 scene 4 I chose are you teasing and I got 10 love points

  ReplyDelete
 20. Chapter 6 scene 3 I chose its not good and I got 50 love points
  Chapter 6 scene 5 I chose I'm embrassed and I got 30 love points

  ReplyDelete
 21. Chapter 7 scene 2 I chose take care of you and I got 50 love points
  Chapter 7 scene 5 I chose I won't leave your side for a moment and I got ?? Accidentally close app so was not able to get the number

  ReplyDelete
 22. Chapter 8 scene 2 I chose I buried my head in his chest and I got 30 love points
  Chapter 8 scene 5 I chose it its embrassing and I got 50 love points

  ReplyDelete
 23. Chapter 9 scene 2 I chose I winced in pain and I got 30 love points
  Chapter 9 scene 5 I chose should I just stay like this and I got 50 love points

  ReplyDelete
 24. Niflheim's Victor came out already

  ReplyDelete
 25. To get all endings you need 1100 love points, to get the happy ending you need 650 love points.

  ReplyDelete
 26. There is a new game called The Demon bonds by the Shall we Date series

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes I'm aware but the game is a paid version and I only do free versions :O

   Delete
 27. Could you do sim-love for a thousand years it should be on Google play And it involves the lycoris characters??...

  ReplyDelete
 28. Hi,are u playing the new game oriental bride of emperor?

  ReplyDelete
 29. Hi Zen ri i stumbled upon ur website a long time ago... and i just wanted to say thank you soo much for making this website! it really helps me with answering questions... also the page loads faster than any other blog i've stumbbled upon. SO THANK YOU!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hiya thankies for using my site x]
   I'm glad that the site runs fast. I tried to make it simple as possible so it'd be easier for people to get around.

   Delete
 30. If you're ever doing the new otome game that concerns the shinsegumi, then affection for 1:07 is the third choice.

  ReplyDelete
  Replies
  1. For which character o.o? I only have hijikata and kondo's walkthrough up

   Delete
 31. Could you possibly do a walkthrough for ILLEGAL ROMANCE? PLEASE! Can't wait! In Advance THANKS SOOO MUCH!

  ReplyDelete
 32. Can u do illegal romance walkthrough plz

  ReplyDelete
 33. Do you need a new contract to go back to your previous route in 7 hotties all my husbands?

  ReplyDelete
 34. Skeletiano is out here some walkthrough

  Skeletiano true name -Adam

  [Chapter 1]
  1.06
  [1] i don't want this (trust +5)
  [2] I'd like to speak with you some more (intimacy +5)

  1.08
  [1] let's go! (intimacy +5)
  [2] I can't go. I have bridal training (trust +5)

  1.09
  Love challenge:
  Gorgeous Necklace (charm +10) - 100 coins/1000 gold

  [Chapter 2]
  2.03
  [1] Give it back! (intimacy +5)
  [2] That's just mean (trust +5)

  2.09
  [1] Don't forgive him (trust +5)
  [2] Forgive him ( intimacy +5)

  [Chapter 3]
  3.01
  [1] Skeletiano is a man, too (trust +5)
  [2] Skeletiano is a wonderful skeleton ( intimacy +5)

  Love challenge:
  Premium: Red Checkered Dress (charm +80) - 400 coins
  Normal: Daisy Dress (charm +30) - 200 coins/3000 gold

  3.07
  [1] Have my own fortune told (trust +5)
  [2] Have Skeletiano's fortune told (intimacy +5)

  [ Chapter 4]
  4.04
  Love challenge: 1000pt
  [1] you're quite the gentleman (intimacy +5)
  [2] you're quite handy (trust +5)

  ReplyDelete
 35. Are you going to make a walkthrough for Grimm's Princess by chance?

  ReplyDelete
  Replies
  1. I only post walkthroughs for free games sorry :x

   Delete
 36. Umm...Zen ri? I want to know if you can do a walkthrough for "PsychiXX Mystic Love". It's in the Google Apps. Oh, and it's also free!! I would really like it if you make a walkthrough for it. Thanks

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sorry was sleeping when the game came out. Of course I'll post one up for this game :3

   Delete
 37. Can you do life is beautiful walkthrough? Its free 5 tickets a day

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waiting for life is beautiful too ;-;

   Delete
 38. Hey Zenri, shall we date? Destiny ninja 2+ just came out already!

  ReplyDelete
 39. Destiny ninja 2

  Prologue
  - I think it was Lord Hyosuke.
  - It's Lord Mizuki, right? ~right
  - I'm pretty sure it was Lord Yoshitsune.
  2
  - I've heard you had some snow. ~ right
  - The rivers have dried up.
  - It's been cold.

  Kaito ~

  Chapter 1

  1-7. Kaito +7
  Kikyo
  Rindoh and Shiroya

  1-10 Rindoh is it really alright for us to visit your place?
  Kaito, you have a weakness for food! +2
  I'd love to visit your place!

  End of Chapter 1
  Love letter

  Chapter 2 ~
  2-2 Hmm...
  Leave it to me!
  I don't really know... +4

  ReplyDelete
 40. Destiny Ninja 2

  Kaito story

  1-10
  I'd love to visit your place! +7

  ReplyDelete
  Replies
  1. 2-2
   Leave it to me! +7

   Delete
  2. 2-4 -> CG
   Oh and in the end of the prologue you also get a CG

   Delete
  3. Thanks I'd forgotten that lol

   Delete
 41. Destiny Ninja 2

  Shiroya
  Chp 1-5
  - I care about you (+7)
  - I will focus on my mission
  - Stop changing the topic

  ReplyDelete
 42. Hey really love the walkthroughs you done they been a big help to me but I have a question to ask you. What is the answer to the first prolog question for destiny ninja 2+ ? Because I don't know how to answer this and I'm a little frantic right now can you please help me out thanks!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. "It's Lord Mizuki, right?" and "I've heard you had some snow."

   Delete
  2. Thanks a lot Jill rosa your a life saver man I'm excited to start the game too and again thank you very much. ��

   Delete
 43. Could you do a walkthrough for Life is Beautiful?

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm not so sure if i'll be playing this game but we'll see

   Delete
 44. Can u do gossip girl walk through it's voltage fame

  ReplyDelete
 45. I love your site! All my phones browser pages are of your site. Lol
  Thank you Sooooooo much for all this!
  Have you done koyonplete Alice love and labyrinth?
  I'm currently trying to do the Hatter (black hair guy) and having some trouble....

  Thanks again.
  ^.^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aww thank you x]
   I have seen that they released a new game. I'll see what I can do. I'm not much of a fan of koyonplete but i'll try to get myself to play it.

   Delete
  2. The white bunny please ��

   Delete
 46. Blood in Roses - Daniel route -can't see amythin= about this post yet so I'll leave it here^^

  Chapter 1.6

  Go with him.(moonbeam +5, sunlight +2)
  Don't go with him. (Moonbeam +2, sunlight +5)


  PinkyDolphen

  ReplyDelete
 47. Blood in Roses - Daniel

  Chapter 1.10

  Go over to Alfred. (Moonbeam +2, sunlight +5)
  Stay with Daniel. (Moonbeam +5, sunlight +2)

  PinkyDolphen

  ReplyDelete
 48. Can you please do the walk through to Daniel in Blood in Roses?
  I'm playing it right now, but I am having some trouble.

  ReplyDelete
  Replies
  1. It's been up since it came out, http://blah-bidy.blogspot.com/2015/10/walkthrough-blood-in-roses-daniel.html

   Delete
 49. Hello..I just want to say..loving your new background <3<3 and thank you for all of the walkthroughs (=^^)/

  ReplyDelete
 50. Royal midnight kiss Rene asim not working?!!! 😞

  ReplyDelete
 51. I need the walkthrough of Cheshire Cat in Alice: Love & Labyrinth (by Koyonplete), please!

  ReplyDelete
 52. In destined to love - saito - first choice : saito got +4 on both sides

  ReplyDelete
 53. Destined to love saito - second choice - chose : i want to watch out for him and got +2 for me and +4 for him

  ReplyDelete
 54. Destined to love - saito - part 2 chapt 4 : best answer : i'll try

  ReplyDelete
 55. Hi, love this blog... Its so helpfulxD... Anywho, Shall We Date: Ninja Assassin+ has Willem out as a new character. Could you maybe make a walkthrough for him?

  ReplyDelete
 56. Of course I can let you know the answer outcomes I get as I play through

  ReplyDelete
 57. Ninja assassin - Wilhelm: ch.1.? Return Wilhelm's greetings - intimacy went up a lot

  ReplyDelete
 58. I couldn't use my gmail account for some rain to answer so bleh.... Any ways the name shy, love your blog and I come with answer #2 for Willem of ninja assassin love+
  •Refuse
  •image with answer

  ReplyDelete
 59. ^----Sorry that was me answering for answer #2 phone dropped up on me but yes the answer for it is refuse and a picture is recurved as well I shall add that next if you'd like

  ReplyDelete
 60. They added a new character Willem

  ReplyDelete
 61. Thank you :)... Not sure if I'm gonna like Willem... I'm a Natsu and Hotaka girl xD

  ReplyDelete
 62. Replies
  1. I'mlike really lazy with koyonplete but I'll see what i can do. no promises though :x

   Delete
 63. Are you going to do Desperate Auction walkthrough?

  ReplyDelete
  Replies
  1. It all depends. I'm checking right now if any of the answer is the same as its older version. If so i'll consider making one but if its the same then please refer to bidding for love for the old walkthrough

   Delete
 64. Shall we date wizard hart
  Joel
  Day 1 3/14
  Just tell me. +1
  Don't be like that. +7

  ReplyDelete
 65. What's it like here? +7
  Aren't you lonely? +1

  ReplyDelete
 66. Shall we date wizardess heart
  Joel

  That's mean +7

  ReplyDelete
 67. Shall we date wizardess heart
  Joel

  Maybe... +1
  But it feels so nice! +7

  ReplyDelete
 68. Shall we date wizardess heart
  Joel

  Oh yeah? +7
  I know +1

  ReplyDelete
 69. Shall we date wizardess heart
  Joel

  How is that possible? +1
  I'll do my best! +7

  ReplyDelete
 70. So how is Desperate Auction working out so far?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Looks like some choices are alike to the old version though there some that are different. Its hard to tell what is right and what isnt since there isn't even a break from the story that can give us a little explanation.

   Delete
 71. So, it's one of those, like the new contract marriage app huh I still haven't finished my first route for that one and I have bought so much affection yet Everytime I get to affection checkpoint even without have a choice after the last time u earned platinum and purchased affection I still don't have enough, it doesn't make any sense when there weren't any choices to be made for affection points ,between on affection mission to the next, if you understand exactly what I'm trying to say

  ReplyDelete
  Replies
  1. Its even more different than the new contrat marriage. Its literally just full on reading. You get 1500 energy to use per day to read. There is no chapters or any character dress up and such. So its really hard to figure out what is even right since I don't even get a message that says "affection has gone up."

   Yeah I know what you mean. This game is whole new type of difficulty that I don't even want to try understanding anymore. ^^;

   Delete
 72. Thank you for your wonderful walkthroughs and your hard work. Could you please make a walkrhtough for the new Hanafuda Avalanche event in Ninja Assassin?

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm sorry I've been a lazy butt as of the past few months already and will only be putting up walkthroughs for main stories and not events. There's so many events that I'd be obligated to make one for each one if I started again. I just don't have time for it especially with my finals coming up. Sorry again its not the answer you wanted to hear but ya. D:

   Delete
 73. Are you going to do a walkthrough for the new Shall We Date/Love Triangle?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Its been up since the game came out only Miguel and Nolan though. The Gray brothers isn't up yet. I dunno when jillrosa will put hers up.

   Delete
 74. There are 4 games by the same creators of that "life is beautiful game" that use the same story ticket system, but you just get 3 tickets a day instead of 5. Any chance you could make walkthroughs for these games during your free time? I don't know many walkthrough blogs, and I don't understand how to find out which selection will increase affection and need a little help...

  -Life is beautiful
  -My elemental prince
  -My royal guardian
  -My strange lover
  -Twilight hunters

  It's okay if you don't help, I can understand if you just don't want to play the games in general :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'll think about it once i get my lazy butt to move. Its been hard for me lately to get back in to otome games but ill try ;X

   Delete
  2. I Just finished Gerald Route from the game

   -Mafia
   From the same creator as the games above. ( genius.inc)

   And its actually very hard to make a walkthrough. There is no place to see your "love statue".

   I had an happy ending with the answer I choose, but I just pick up whatever I want and write the answer with a little + for what was looking good.

   And To have an ending, you do not have choice to buy it OR to make 100 point with tapjoy and buy it with the point.
   100 point = 1 ending... With 2 or 3 ending by character... Sound like a lot of work.

   I'm also playing all the game above, didnt reach the endind yet, but they are at this moment exactly the same.

   The good point though, you can stack the ticket... So Just have to log everyday and keep them until you can read all the story...Til you reach that Ending things XD

   Hope this help. =D

   Delete
 75. Their is a new game named false vows, true love- Otome plz zen ri put a walkthrough for it and thanks for your hard work you are a life saver in the walkthroughs you put for all the game :* :* thx so much :D but i am sad that gossip girl is not availble in my country i was waiting for it :'(

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm not sure I'll be doing this one since its really hard to distinguish what the right answer is

   Delete
  2. I am playing this game now and luckily i got the first special scenario and i will get them all :) :)

   Delete
 76. Can you make a walkthrough of the game named False Vows,True Love? It would make me so happy!

  ReplyDelete
 77. Samurai Night Romance is there~! Hope you'll start a walkthrough ~ ^-^

  ReplyDelete
 78. Could you guys do Fan of My Elemental Prince ? :3

  ReplyDelete
 79. Hi,office lover2 is there¡¡ Hope you'll start a walkthrough :-)

  ReplyDelete
 80. Hey, Vincent from Wizardess Heart is online now and the first choice is in Day 1, chapter 2
  (1) I'm not suspicious. +
  (2) And something like don't talk with strangers
  ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. It could be chapter 3,I'm not really sure.. ^^
   The next one is in 1.06
   (1) I've never been here before. +
   (2) If I knew that...

   Delete
 81. Third choice Vincent ( sorry dont remember the chapter)

  1: L..look like it +
  2: Hey that's rude.

  ReplyDelete
  Replies
  1. That's 1.08 if I'm not mistaken
   And the next one would be in 1.11: (1) N-No!
   (2) M-maybe. +

   Delete
  2. That's 1.08 if I'm not mistaken
   And the next one would be in 1.11: (1) N-No!
   (2) M-maybe. +

   Delete
 82. Replies
  1. I don't believe his route is out just yet, so we don't have a walkthrough up for him.

   Delete
  2. Its out now

   Delete
  3. Odo's route is unlocked n out now

   Delete
 83. There is à game from Underdog.inc name

  My samurai romance.

  It's a free game with story ticket system. There is 3 route out at this moment.

  Seem like it will be easy to make the walkthrough since Your screen kind of sparkle when you have the good answer.
  And there is à possibility to go back to the main. So you can try again and get the right answer. Waste of time but its working for now.

  There is 3 route out.
  I'M working on
  Simsaku Takasugi.

  Ill send you what I can if you want!

  ReplyDelete
  Replies
  1. So I've searched everywhere for this app you mentioned and when I finally found it I find out its not available where I live. So ah sorry I can't do a walkthrough for this D:

   Delete
 84. Well, I can do it if you want, Ill just need a little bit of time. =D

  ReplyDelete
 85. Well can i know like which has the best story among all...with no challenges...such as acquiring costumes n all

  ReplyDelete
 86. There's a new Shall We Date game out, i think it's called Oz+ :) in the middle of downloading it now....

  ReplyDelete
 87. hi Zen ri �� can you do a walkthrough for false vows, true love? btw, your blog really help me a lot ��❤ thanks buddy❤

  ReplyDelete
  Replies
  1. As much as I'd love to help you with a walkthrough, but I can't for this particular game. This one is nearly impossible for me to understand how its points system works and such.

   Delete
 88. Hi Zen ri, I just wanted to know if you could do a walkthrough for Gerald's route in genius.Inc my forbidden lover. It's a free game I believe, it gives you 6 story tickets to start you off with, then they have a point system. I just started. Please and thank you :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi!
   I'll reply since I think I know the answer.

   I'm already done with Gérald route from my forbidden love Mafia and it's hard to figure wich are the good answer.

   So if a walkthrough is made it might take some time.

   Delete
  2. Yeah you're probably right, I'm not even sure which choice is the right one in the first question, they don't give you much to go on, are they trusted friends and you jump the gun or do you act uncertain because you don't have enough info. It's different from the other games that I have played that's for sure. Thanks for replying. Any advice on Gerald's route and personality, like the best way to answer his questions? Thanks again :)

   Delete
  3. I don't really get his personality . Sound like choising the answer to please him isnt good. And choosing dangerous or "stupid" answer pissed him off. But it still all guess.

   Its not that..
   Y..yes im fine
   Such an important pendant
   Im had he saved  you
   Did my parent die because of me
   Should we follow him ( -)
   Hide the pendant (+)
   Not at all
   Why cant you explain her
   It wasnt that
   I want to go after Gérald come back
   What do you mean
   I had to do it somehow(+)
   Im sorry Gérald
   I-I'll go make some tea
   So what should we do?
   I didnt mean to doubt him
   Its fine
   You ear it from the boncer didnt you
   She hated that woman until the day she die
   She is completly  insane

   The (+) are what look very good
   The (-) are what was really bad
   From my point of view.
   Everything else are just my choice and I had an happy ending.

   Delete
  4. Wow thanks so much for your input and time, that helps a lot, and you're right about it being all guessing. Thanks again I really appreciate it. :)

   Delete
 89. Shall we date: Blood Roses - Humphrey
  chapter 1 (6/11)
  Go Back
  don't go Back (+2 moonbeam- +5 sunlight)

  ReplyDelete
 90. Shall we date: Blood & Roses - Humphrey chapter 1 (8/11)
  Ask him why he interfered
  Thank him (+5 moonbeam, +2 sunlight)

  ReplyDelete
 91. Shall we date:Blood Roses - Humphrey
  chapter 2 ( 6/11)
  Love challenge
  【Garden】Test Tube and Flask
  Charm Level : 5
  Price : 50 Coins or 500 Token

  ReplyDelete
 92. Shall we date: Blood in Roses+
  Chapter 2 (7/11)
  Reject him +5 sunlight/+2 moonbeam

  ReplyDelete
 93. Shall we date: Blood in Roses+
  Chapter 2 (8/11)
  I can do it (+5 moonbeam/+2 sunlight)
  Can you show me how it's done? Just this once? (+5 sunlight/+2 moonbeam)

  ReplyDelete
 94. Shall we date : blood & roses - Humphrey Chapter 2-7

  Reject the order: moonbeam +2 sunlight +6
  Ask him: moonbeam + 5 sunlight +2

  ReplyDelete
 95. Shall we date:Blood in Roses+ -Humphrey
  Chapter 3-5

  Sigh without saying anything (+5 sunlight/+2 moonbeam)
  Laugh it off (+5 moonbeam/+2 sunlight)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Shall we date:Blood in Roses - Humphrey Chapter 3-10

   I should try harder. (+5 sunlight/+2 moonbeam)
   I'm fine (+5 moonbeam/+2 sunlight)

   Delete
 96. Shall we date:Blood in Roses - Humphrey
  Chapter 4-7

  Get motivated (+5sunlight/+2moonbeam)
  Be delighted (+5moonbeam/+2sunlight)

  ReplyDelete
 97. Destiny Ninja 2+ has a new character out, Ayu!!! First choice happens in 1.05.

  There are 3 choices

  How could you make that decision for me?
  You never told me about that. +4
  Why didn't you tell me

  The responses may not be spot on but I picked the middle one and got +4

  ReplyDelete
 98. Next choice at 1.08...

  Because you finally smiled +7
  It's nothing
  Because your smile is adorable

  ReplyDelete
 99. Shall we date: Destiny Ninja 2+ - Ayu
  Chapter 1-5
  How could you make this decision for me? (?)
  You never told me about this. (+4)
  Why didn't you tell me? (+7)

  ReplyDelete
 100. Shall we date:Destiny Ninja 2+ - Ayu
  Chapter 1-8
  Because you finally smiled. (+7)
  It's nothing (+2)
  Because your smile is adorable. (+4)

  ReplyDelete
 101. Shall we date:Destiny Ninja 2+ - Ayu
  Chapter 2-
  I can take care of myself. (?)
  Move back before you get hurt,hmm? (+7)
  Are you all right? (?)

  ReplyDelete
 102. Shall we date:Destiny Ninja 2+ -Ayu
  Chapter 2-10
  You're surprisingly strong. (+?)
  I'm heavier than you think. (+?)
  Forgive me for worrying you. (+7)

  ReplyDelete
 103. Thanks for helping out! ^^ Totally forgot to update this page to show that I posted it earlier but it Ayu's walkthrough should be linked now.

  ReplyDelete
 104. Wats the answers for odo rajis' route now?

  ReplyDelete
 105. Hey Zen ri!

  Underdog.inc have an other game name

  My mystic romance.
  I doubt you can play since 'My samurai romance' was unvaillable in your contry but check it out if you want =D
  ( Though, they had a update yesturday for My samurai romance so maybe it will work)

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.underdogsinc.mymysticromance&hl=fr

  Also, I'm almost done with 1 of the walthrough from My samurai romance, will it be possible to send it to you by gmail or you want it here ?

  I like this blog, keep up the good work! =D

  ReplyDelete
 106. How can I get the picture nuber 3 from the kondo's story? Please aswer me! I alredy play the story two times and I don't get yet.
  Thanks.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm sorry not so sure. I didn't really get into this game so I kinda gave up half to it since the missions were a bit expensive starting out.

   Delete
 107. Oh,it's so sad! I realy love this game. After finish the first story I could read the other without complete missions. your walkthrough helps me much, thanks. If you change yor mind please tell me;)

  ReplyDelete
 108. I love this blog. I didn't see any games by Genius. Could you possibly do School wonders Romance?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi

   Genius walkthrough are hard to made. It might take time. Im cumulatif ticket for school wonder romance atm and ill work on it when ill have time.

   Delete
 109. How do I get the app na my sweetbodyguard for gree po do they have in itouch po

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm sorry to say but this game no longer works.

   Delete
 110. Aw I'm sooo excited pah poh naman to play but it's gone nah pala

  ReplyDelete
 111. Can you do Sports Club BF / BL Academy walkthrough please?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sure thing! Although I can only do one guy at a time :O

   Delete
 112. Can you do a walkthrough for Love tangle (cody) plz?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Idk if you've searched or scrolled down the list but Cody's walkthrough has been posted since the release of the game. His walkthrough is combined with Ryan's if that by chance confuses you.

   Delete
 113. Will you make a walkthrough for Silvio from once upon a fairy love tail??? Pls ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. We have it up already, haha. I just forgot to link it on this page apparently. ^^;
   You should be able to click on Silvio's walkthrough link now. ^^

   Delete
 114. Hi! Destined to Love has Keiki's route open I forgot the options on chapter 1.5 :( but second part of chapter 1 the options are
  1. Drink it
  2. Take a tiny sip
  3. Gulp it down (mine +2, his +4)

  ReplyDelete
 115. Chapter 2 part 1
  1. Say his name
  2. Sigh with relief
  3. Stare (+2, +4)

  ReplyDelete
 116. Haruto in office lover 2 is out !
  I chose (1) stay calm in the first choice and affection went up!

  ReplyDelete
  Replies
  1. The second choice i chose (1) stay silent and affection went up again

   Delete
  2. Third choice i picked (3) eat it together and affection went up

   Delete
  3. Working on getting the walkthrough up now! c:

   Delete
 117. Can you guy do a walk through for the voltage games to like era of samurai code of love? I'd really like to know the answers to those games

  ReplyDelete
  Replies
  1. Heya! So I cannot promise to make walkthroughs for all of Voltage's other games, but if you have a specific game and route you wish to have a walkthrough written for, then go ahead and suggest it.
   If you specifically want a walkthrough for a route in Era of Samurai Code of Love, please let me know which route you want. I have the funds at the moment to pay for one route. ^^

   Delete

1 – 200 of 201   Newer›   Newest»
Name

7 of Hearts,1,707,3,A Male Harem for Xmas,1,A Wizardry Enchantment,3,A World With(out) You,1,A.I. - A New Kind of Love,3,Abracadabra,79,Accela Inc.,2,Ace Spade,1,Act 2,5,Aito Hozumi,1,Akifusa Oki,1,Akira,1,Akira Hatakeyama,1,Akito Kakiuchi,2,Akito Kurosaki,1,akiyoshi kousei,1,Aladdin,1,Albert,2,Albert Burckhardt,1,Albert Rhondhurd,1,Aldo Bardi,1,Alex Rhondhurd,1,Alexey Morozoff,1,Alfonse,1,Alfred,1,Alitia,3,All My Husbands,14,Allen Blood,1,Alph,1,Alvah,1,Alyn Crawford,2,Amasawa Kaito,1,Amnesia: Memories,1,Andrea,1,Andrea Lee,1,Android,1,Angel or Devil+,6,Angelo de Ponte,1,Aoi,1,April Fool's Event,1,Arata Ichinose,1,Arithmetic,77,Arthur Langley,1,Asagi,3,Asato x Mao,1,Asena,2,Ashille Sahin,1,Asim,1,Ayame,1,Ayato Kamishiro,2,Ayu,2,Azusa Kurono,3,Azusa Kuze,1,Bakumatsu Shinsengumi,3,Be My Princess,7,Beloved Nightmare,3,Benkei Musashibo,1,Beyond the Hot Spring Wall,1,BL,29,Blaze! Love to the Top,3,Blissfully Yours,1,Blood Domination,4,Blood in Roses+,25,Botan,1,Bradley,1,Bridget,1,Broken Clock,2,Byron Wagner,2,Caesar Raphael,1,Cai Liyue,1,Cain Langridge X Ikumi Stark,1,Carlo Mazza,1,Carter Harris,1,Casual Route,1,Cecil,1,Cedric,1,Celina,1,Celis Valentine,1,Cerberus,1,Cerim,1,Cheritz,6,Cherry Petals and Fortunes,1,Chester x Allis,1,Chezem,1,Chiaki Kira,2,Chigaya x Natsume,1,Chihaya Koda,1,Chihaya x Takamine,1,Chisa Fukumura,1,Chris,1,Chris Armstrong,1,Chronus,1,Chronus Carlyle,1,Ciagram,2,Cincy,1,Cinderella Phenomenon,6,Cinderella TV,4,Cindo,1,Claude,2,Clive Felix,1,Cody Gray,1,Contract Marriage +,2,Cornelius Cruz,1,Crowlie,1,Cybird,49,Cyril,3,Daikichi Hirose,1,Dangerous Fellows,1,Daniel,1,Darius Rosenberg,1,Date Masamune,2,Date Shigezane,1,Dead or Love,2,Dean,1,Dean F Irving,1,Dean Price,1,DeareaD Inc,28,Decoding Desires,4,Deep Story,2,Dennis Sakuraba,1,Destined to Love,11,Destiny Ninja,10,Destiny Ninja 2,16,Developer Terms,1,Diaval,1,Dicesuki,5,Dino Bardi,1,DLC,1,Dominik,1,Earl,1,Eden of Ikemen,1,Edgar,1,Edgar Bright,2,Eduard,1,Edward,1,Edward Hyde,1,Edward Leviancois,1,Egypshka,1,Eiji Sengoku,1,Element Tree,2,Elias Goldstein,2,Elvin,1,Email Inbox,1,EMIQ,1,En,1,Eniweah,1,Enojo,1,Enya,1,Ephemeral Dreams Eternal Love,1,Eric Etienne Charles x Kazusa Cleves,1,Ernest,1,Estel,1,Ethan,2,Etsuya Tomihara,1,Eugene,1,Eugene Wainwright,1,Event,8,Ever After,6,favary,3,Fenrir Godspeed,1,Feral Boyfriend,3,Ferris,1,Feyril,1,Finn,1,First Lady Diaries,5,First Love Story,1,First Page of Love,3,Flanelia,3,Flirt Time,3,Forbidden Love,1,Frederick Grey,1,Fritz,2,Frog King,1,Fujibayashi Sakuya,1,Furutsugu Akishino,1,Fuyukiku,1,Gaia Ijuin,2,Gekka Kamitani,1,Genius Inc,1,Gentoka,1,Genya Fujibayashi,1,George Lestrade,1,Gerard,1,Gilbert Rance,1,Giles Christophe,2,Gin Shinonome,1,Gingetsu x Kasumi,1,Glenn J. Casiraghi,1,Glenn Qing,1,Goemon Ishikawa,1,Gordon,1,Goyo,1,Gray,1,Gretel,1,Griffon,1,Grimm,1,Guard Me Sherlock!,14,Guardian Deity,3,Guo Liyao,1,Guy,1,Guy Kurihara,1,Hades,1,Hajime,1,Haku,1,Hanayome,6,Hansel,1,Hanzo Hattori,1,Harry,1,Haru-Akira,1,Haruichi Mamiya,3,Haruka Doujima,1,Haruka Utsunomiya,1,Haruma Fujisaki,1,Haruto Kagurazaka,1,Hattori Hanzo,2,Hattori Hanzo Kazemasa,1,Hayato,1,Hayato Misumi,1,Hayato Natsukawa,1,Hayato Sumeragi,1,Hayato Takano,1,Heartmann,1,Henrik K,1,Henry Jekyll,1,Hibiki Shiina,1,Hideyoshi Toyotomi,2,Hijikata,1,Hikobane,1,Hino Youta,1,Hiro,1,His Feelings,1,Hisoka Hagakure,1,Horai Itsuki,1,Hotaka,1,Hotaru Kirigakure,1,Hugo Peers,1,Humphrey,1,Hyosuke,1,Hyuga,1,Hyun Ryu,3,Ibuki,1,Ibuki Arayama,1,Ibuki Mitsumine,1,Ibuki Yurino,1,Ichika,1,Ichiro Sakaki,1,Idea Factory,1,Ieyasu Tokugawa,3,Ike Barnes,1,Ikemen Cafe,1,Ikemen Revolution,9,Ikemen Sengoku,11,Ikemen Series,3,Ikemen Vampire,4,Illegal Romance,1,Ingrays,3,Interspace Co,1,Ioannis,1,Iori Kitami,1,iOS,2,Isami Kondo,1,Isuka,2,It's Our Secret,1,Itaru Yuikawa,3,Itsuki Kanamura,1,Ivan,1,Ivan Carles,1,Ivy Attwood,1,Izayoi x Uzuki,1,J.J.,1,Jack,1,Jack of Hearts,1,Jack Stillman,1,Jacob Taylor,1,Jaehee Kang,3,James Moriarty,2,Jean,1,Jeremy Cassel,1,Ji Cangming,1,Jihyun Kim,3,Joe Yazawa,1,Joel Crawford,1,John H. Watson,2,Joker Braze,1,Jonah,1,Jonas Klukas,1,Joshua Lieben,1,Jumin Han,3,Jun,1,Junpei Kudo,1,Kaede x Yuzuki,1,Kagura,1,Kaido Haruma,1,Kaito,2,Kakeru Yamagata,1,Kanade Akutagawa,1,Kaname Todo,1,Kaname Yomoda,1,Kanata Andoh,1,Kanata Ichijima,1,Kaoru Kozuka,1,Kaoru Kuryu,1,Karma,2,Kasuga,1,Katakura Kojuro,1,Kazuki Kurashima,1,Kazumi Kagami,3,Kei Hasegawa,1,Kei Shinomiya,1,Kei x Zakuro,1,Keiki,1,Keima Katagiri,1,Keisuke Shijo,1,Keisuke Udo,1,Keita Sakurai,1,Keith Alford,1,Keith Elliot,1,Kenji Sanada,1,Kennichiro Kamijo,1,Kento Miyoshi,1,Kento Orihama,1,Khaim,1,Kikyo,1,Kila,1,King,1,King of Hearts,1,King of Spades,1,Kinshiro,1,Kirisato,1,Kisara Izumi,1,Kite,1,Kiyohiro Amemiya,1,Kiyosumi x Rin,1,Klaus Goldstein,3,Kodonomae,1,Kogoro Katsura,1,Kohei Kusunoki,1,Kojuro Katakura,1,Kotaro Fuma,1,Kotaro Kamiyama,2,Kotaru Horibuchi,1,Kunihiko Aikawa,2,Kunihiro,1,Kunio Muroi,1,Kurama Tengu,1,Kuso-no-Mikoto,1,Kusuniki Nozomi,1,Kyle,2,Kyle Ash,1,Kyle Knock,1,Kyo Shinomiya,1,Kyoichiro Narukami,1,Kyoko Kuramochi,1,Lambert,1,Lancelot Fon Eberwein,1,Lancelot Kingsley,1,Latis,1,Lavi Olfa Ibn Almaz,1,Lawrence,1,Lemnas,1,Leo,1,Leo Crawford,2,Leo x Satsuki,1,Leon,1,Leon Poker,1,Leonardo,1,Leonardo da Vinci,1,Leonhardt,1,Leslie,1,Levi,1,Lex Caraballo,1,Li Jun,1,Liar!,13,Liars Route,4,Licht,1,Lin Chong,1,Lionel,1,Lionel Saito,1,Little Mermaid,1,Lloyd Grandier,1,Loki Genetta,1,Lost Alice,22,Lost Island +,4,Lotte's Forest,4,Louis Farinelli,1,Louis Howard,2,Love Complex,4,Love Ice Rink,3,Love in a Lost World,1,Love Never Dies,4,Love Pandemonium,3,Love Tangle,16,Love365,3,Lovers Route,5,Luca,3,Luca Lindberg,1,Luca Orlem,1,Luciel Choi,3,Lucious Duller,1,Lucydreams,1,Lugar,2,Luke Estheim,1,Lumiere Rousseau,1,Lust in Terror Manor,3,Maeda Toshiie,1,Magic Sword +,3,Makoto,2,Manica,1,Mardin,1,Marius,1,Masaki Igami,1,Masamune Date,4,Maxim Morozoff,1,May Akutsu,1,Maynard,2,Mei Kira,1,Mei Tarantino,1,Mel Glover,1,Melchiorre,1,Michalis,1,Midnight Cinderella,17,Midori Kyoizumi,1,Miguel Hernandez,1,Mikah Hudson,1,Minami Kira,2,Minoru Yokoyama,1,Mio Takanashi,1,Mirai Kageyama,1,Misato Yusuke,1,Mistress Contract,1,Mitsuhide Akechi,2,Mitsui Keita,1,Mitsunari Ishida,2,Mitsuru,1,Mizuki,1,Modern Cinderella,10,Mokoto Takatoohara,2,Mononoke Kiss +,5,Monster's First Love,3,Moses Jackson,1,Moving Forward In Life & Love!,1,Munenori Yagyu,1,Musashi Miyamoto,1,My Alice Romance,3,My Boss is Too Hot and Wild!,3,My Fairy Tales +,5,My Forged Wedding,18,My Mystic Romance,3,My Samurai Romance,2,My Superstar Boyfriend,3,My Sweet Prince +,7,My Sweet Proposal,8,Mycroft Holmes,1,Mystery at the Movie Club,2,Mystic Messenger,8,Nagi,1,Nagi Arisugawa,1,Nagit,1,Naoki Hozumi,1,Naoki Kokonoe,1,Naoto Fuyuno,1,Naoya Yamato,1,Napoleon Bonaparte,1,Narumi x Mizuho,1,Natsume,1,Natsume Haruto,1,Neil Mirror,1,News,3,Nexus Code,2,NGames,1,Nick,1,Nico Meier,2,Nicolas,1,Niflheim+,8,Nightmare Harem,1,Ninja Assassin+,9,Ninja Love +,9,Ninja Shadow,28,Nino,2,Nobunaga Oda,4,Noel Aijima,1,Nolan Zarek Jr.,1,Noritsune,1,Norton,1,Notice,1,Nox Noir,1,Ntt Solmare,220,Ocean,1,Oda Nobunaga,1,Office Deception,2,Office Lover 2,7,Oga Baselt x Yury Beltot,1,Okita,1,Okko,39,Oliver Cowell,1,Oman,1,Once Upon a Fairy Love Tale,7,Oriental Bride of the Emperor,4,Orkan,1,Orlando,1,Otome Games,10,Otome Romance,75,Outlander Fantastic Princess,1,Owen Chester,1,Oz+,7,Pablo Sanchez,1,Paid,8,Pale Ghost,1,PARTY,58,Patrick Hughes,1,Paul Morgan,1,Philippe,1,Prince of the Resort,3,Princess of the Moon,6,Princess To Be,3,Psychixx,1,Pure Love,2,Queen of Hearts,1,Queen of Spades,1,Raffle,1,Raizo,1,Rami Zaza,1,Ran,1,Randy March,2,Rapunzel,1,Raug,1,Ray,1,Ray Blackwell,1,Raymond,1,Rayvis Harneit,1,Red Huber,1,Rei Shindo,1,Reina Miyata,1,Reiner,1,Reinhard,1,Ren,1,Ren Kosaka,1,Ren Nishimura,1,Ren Shibasaki,2,Rene,1,Rennoshin,1,Rental Boyfriends,7,Reverse Tale of Genji,1,Rex,1,Rika Kim,2,Rindoh,1,Rintaro Murayama,1,Ritsu,1,Ritsu Igarashi,1,Robert Branche,1,Robert Moore,1,Roberto Button,1,Rod,2,Rogan,1,Romantic Diary,2,Rosario,1,Rossiyskaya,3,Roy,1,Royal Midnight Kiss,3,Rucia,2,Rudolf,1,Rudy,1,Rui Akizuki,1,Ruka Jinguji,1,Rumpel,2,Rupert,1,Ruphon,1,Ruvel,1,Ryan Gray,1,Ryo Iwase,1,Ryo Kiryu,1,Ryo Kurosaki,1,Ryo Tsuzuki,1,Ryoichi Hirose,2,Ryoji Kaji,1,Ryoma Sakamoto,2,Ryuzaburo,1,Saeki Takamasa,3,Saeran Choi,2,Saeyoung Choi,2,Saito Hajime,1,Saizo Kirigakure,3,Sakomoto,1,Saku Fukazawa,2,Sakura Ryoichi,1,Sale,1,Samurai Love Ballad,25,Samurai Night Romance,3,Sanada Yukimura,2,Sanosuke,1,Sarutobi Sasuke,2,Sascha,1,Sasuke Sarutobi,1,Satsuki Kitaoji,2,Scarlet Fate+,5,Scheming Socialites,2,Schwarz,1,Sealed with a Kiss,1,Sealed with a Kiss Re,4,Seanwhite,1,Season 1,1,Season 2,45,Sebastian Moran,1,Secrets in Spade,2,Seiji,1,Seiji Kamiya,1,Seiya,1,Sengoku Love,3,Senri Hiiragi,1,Seo Eishi,1,Sequel,11,Seraphino,1,Serge,1,Serge x Yayoi,1,Seven Hotties,15,Several Shades of Sadism,12,Shall We Date?,248,Sherlock Holmes,2,Shi Jin,1,Shii Masato,1,Shiki,1,Shinnosuke Tokura,1,Shinsaku Takasugi,2,Shintaro,1,Shion,2,Shiori Kojima,1,Shiroya,1,Shizuka Kira,1,Shizuki Tojo,1,Shotaro Suzumiya,1,Shun Nanakubo,2,Shunya Tsukino,1,Shuten-doji,1,Sid,1,Sid Arnault,1,Sidd Rex,1,Sigurd,1,Sigurd Curtis,1,Silvan Glanzschmidt,1,Silvio,1,Simon,1,Sion,1,Sirius Oswald,1,Skeletiano,1,Sleeping Beauty,1,Sleepless Cinderella,10,Snow White,1,Sohma,1,Soichiro Tachibana,2,Soji,1,Soji Okita,2,Soji Shirogane,1,Solomon,1,Soma Kujou,1,Sosuke Suo,1,Sotaro Shiga,3,Souji Kurosawa,1,SpaceOut,3,Spade,1,Spin-offs,18,Spinner of Tales,1,Sports Club BF,3,Susumu Yamazaki,1,Suwa Shinobu,1,Suzuto x Sora,1,Sweet Scandal R,7,Tachibana Ritsu,1,Taiga Kirisame,2,Taisuke Nadauchi,1,Takamasa Isumi,1,Takao Maruyama,3,Takeda Shingen,2,Takeomi Shiina,1,Takeru x Rui,1,Takumi Saiki,1,Takuya Momose,1,Tamaki x Mutsumi,1,Tamamomae,1,Tatsuki Kanamura,1,Tatsumi x Shiki,1,Tekikare,3,Terms of Service,1,The Cinderella Contract,19,The Fateful Saint's Love,2,The Great Fiance Hunt,1,The Mystic Land of Tales,2,Theophilus Arkwright,1,Thumbelina,1,Timo Salminen,1,Todo Masaya,2,Toga Leed,1,Together In The Sky,3,Tokita Shinya,1,Tokito Tsukina,1,Tokugawa,1,Toma Kira,1,Tomoomi Sakuraba,1,Toru,1,Toshizo Hijikata,2,Toya,1,Toya Kagurazaka,1,Toya Kashi,1,Tsubaki,1,Tsubasa Suo,2,Tsukishima Takeru,1,Turkiye,3,Ubel,1,Uesugi Kenshin,2,Ukyo,1,Ultimate,6,Uncover the Truth,8,Under the Red Moon,4,Underdogs Inc,9,Unknown,1,Updating,6,Valentin Blom,1,Vampire Boyfriend,3,Vampire Love,3,Vance,1,Victor,3,Victor Trieste,1,Vincent Knight,2,Voltage,75,Wakasa,1,Walkthrough,611,Waltz,2,Wayne Blouse,1,We the Girls+,6,Wesley,1,Wicked Wolves,8,Wilfred A. Spencer,1,Willem,1,Willem V. Rembrandt,1,William Moss,1,Wizardess Heart+,32,Wolf Toxic,7,Wolfgang Amadeus Mozart,1,Wu Yong,1,Wylder Kelly,1,Xian,1,Yamato Kougami,3,Yamato Mitsurugi,1,Yamato Uzuki,1,Yangzi Sun,1,Yaoi,37,Yaoi Ooku: Distorted Love,2,Yayoi,2,Yelisei,2,Yoosung Kim,3,Yoshimasa,1,Yoshinobu Tokugawa,1,Yoshioka Shintaro,1,Yoshitsune of Minamoto,1,Yoshiyuki,1,Yosuke Asano,1,Yousuke Ina,2,Yuki Kamitani,1,Yuki Uchida,1,Yukimura Sanada,2,Yukito Hayami,1,Yukiya Reizen,2,Yuma Kuga,1,Yuri,2,Yusei Sasaki,1,Yushin Kuze,1,Yuta Kajima,2,Yuusuke Minami,1,Yuuya Touno,1,Yuzuki,1,Yuzuki Kitaoji,2,Zack,1,Zain,1,Zen,3,Zephyr,1,Zeus Brundle,1,Zion,1,
ltr
static_page
☆*:.。Blah-Bidy-Blah。.:*☆: Walkthroughs
Walkthroughs
☆*:.。Blah-Bidy-Blah。.:*☆
https://www.blahbidyblah.com/p/walkthroughs.html
https://www.blahbidyblah.com/
https://www.blahbidyblah.com/
https://www.blahbidyblah.com/p/walkthroughs.html
true
6331701806173780722
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy